Registrace a poplatky

 Registrační poplatky

Vždy převodem na účet 2800850950 / 2010

VS  02  Zpráva pro příjemce  Přijmení hráče

do 18 let 100,- Kč na 5 let

od 18 let 200,- Kč na 1 sezonu do 30.6 (kdykoliv v průběhu sezóny)

500,- Kč na 5 sezón do 30.6  (kdykoliv v průběhu sezóny)

vždy aktuální foto v elektronické podobě !!!

 přihláška k registraci viz

http://ballct.cz/wp-content/uploads/2014/08/02-2015_P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka-k-REGISTRACI-%C4%8CLENA-do-%C4%8CMSHb.pdf

dokument obdrželi všichni trenéři a funkcionáři ve formátu xls !!!