Platby na účet a vs

Všechny platby jsou uskutečňovány pouze na účet

číslo účtu 2800850950 / 2010

Pro lepší identifikaci plateb uvádějte 

do zprávy pro příjemce účel platby a jméno/příjmení

a variabilní symbol

Variabilní symboly

01 Příspěvky

02 Registrace

03 Matriční úkony (přestupy/SS/H)

04 Poplatky trenéři (semináře/kurzy/průkazky)

05 Týmové oblečení

06

07