Klub

TJ Lokomotiva Česká Třebová

Oddíl HOKEJBALU
Husova 22
560 03 Česká Třebová
IČO: 150 29 824
Bankovní spojení: Česká spořitelna ČT
Číslo účtu: 1321781359 / 0800 VS 52
Stanovy: L 69
Zaregistrované u Krajského soudu v HK: 1.ledna 2014
Kód oddílu u ČMHbS: 3611002