HPD UO

HOKEJBAL PROTI DROGÁM 2017

Okresní kolo – ÚSTÍ NAD ORLICÍ

výsledkový servis ke stažení v exelu

HPD 2017 rozpis Česká Třebová a výsledkový sumář

Komise mládeže Českomoravského svazu hokejbalu

za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

PŘEDSTAVUJE

propozice pro okresní kolo tradičního školního hokejbalového turnaje

 

HOKEJBAL PROTI DROGÁM 2016

 

Řídící orgán – okresního kola Ústí nad Orlicí (hřiště Č. Třebová a Letohrad)

Okresní svaz hokejbalu Ústí nad Orlicí

Okresní garant: BADZIK Jaroslav

Telefon : 776 585 615

Adresa hřiště ČT : Benátky 305, 560 02 Česká Třebová

Adresa hřiště LET : Taušlova 867, 561 51 Letohrad

e-mail: uohpd@seznam.cz   (badzo@email.cz)

www: www.hokejbalprotidrogam.cz 

        : http://ballct.cz/?page_id=2614

 

Řídící orgán ČMSHb PRAHA

Komise mládeže ČMSHb

předseda:         Martin Komárek

garant:             Jan Fedák

adresa:             Stadion mládeže, Skorotická 643/1, Ústí nad Labem, 400 01

telefon:            +420 734 547 718

e-mail:              honza.fedak@centrum.cz

www:                http://www.cmshb.cz/mladez/akce-pro-skolni-mladez/hokejbal-proti-drogam/

 

Předpisy

Věkové kategorie a stanovený počet hráčů

 • kategorie: chlapci (1. až 3. třídy základních škol) ve formátu 3+0 nebo 4+0 hráči bez brankáře*

(start dívek na turnaji v kategorii chlapců je povolen)

 dívky (1. až 3. třídy základních škol) ve formátu 3+0 nebo 4+0 hráčky bez brankářky*

(start chlapců v kategorii dívek je zakázán)

 • ročníky narození 2006, 2007, 2008 a 2009
 • kategorie: (4. a 5. třídy základních škol) ve formátu 3+1*
 • ročníky narození 2004, 2005 a 2006
 • kategorie: (6. a 7. třídy základních škol, prima a sekunda osmiletých gymnázií) ve formátu 5+1
 • ročníky narození 2002, 2003 a 2004
 • kategorie: (8. a 9. třídy základních škol, tercie a kvarta osmiletých gymnázií) ve formátu 5+1
 • ročníky narození 2000, 2001 a 2002
 • kategorie: (žáci nebo studenti řádného studia středních škol, odborných učilišť a gymnázií 1. až 4. ročníku)

                    ve formátu 5+1

 • ročníky narození 1996, 1997, 1998, 1999 a 2000

 

U nejstarších povolených ročníků narození v každé kategorii (I. kat. 2006, II. kat. 2004, III. kat. 2002, IV. kat. 2000, V. kat. 1996) je nutné dodržet studium příslušných tříd a ročníků určených pro danou kategorii. Účast žáka z vyšší třídy než je určena pro danou kategorii je i přes jeho případně vyhovující rok narození výslovně zakázána!

Případný start mladšího hráče ve vyšší věkové kategorii je v turnaji povolen. 

* – součástí rozesílaných propozic bude i příloha „pravidel minihokejbalu“ určených pro tento turnaj

 

Počet hráčů

 • Minimální počet hráčů potřebný k účasti v turnaji je 5 (pro I. a II. kategorii) a 7 (pro III. – V. kategorii).

           Maximální přípustný počet hráčů k utkání je 12 (pro I. a II. kategorii) a 22 (pro III. – V. kategorii).

 

Systém turnaje

Okresní kolo

 • Každý přihlášený školní tým bude zařazen do okresního kola turnaje (dále pouze OK), které se uskuteční na hřišti určeném pořadatelem OK, místně nejblíže položeném škole.
 • Pořadatel OK vydá případné upřesňující propozice, které na základě doručených přihlášek stanoví herní systém, hrací dobu utkání a vydá rozpis OK. Tyto materiály následně pořadatel OK rozešle všem zúčastněným týmům.
 • Vítěz, popř. také další týmy v pořadí, postupují do příslušného regionálního kola turnaje HPD (dále pouze RK).
 • Postupový klíč pro týmy z jednotlivých OK stanovuje pořadatel RK.
 • Jednotlivé turnaje OK musí proběhnout nejpozději do 29. dubna 2016 (doporučeno 22. dubna 2016).
 • Nejlepší 3 týmy OK v každé kategorii obdrží poháry.
 • Všem zúčastněným týmům budou pořadatelem OK zaslány výsledky OK.
 • Pořadatel OK garantuje všem zúčastněným týmům sehrání minimálně 3 utkání v OK.
 • Pokud bude v dějišti OK umístěna elektronická časomíra a výsledková tabule, garantuje pořadatel OK její provoz v době konání OK.

 

Regionální kolo

 • Místo a termín konání republikového kola (dále pouze RK) určí řídící orgán turnaje HPD ve spolupráci s pořadateli RK nejpozději do 30. března 2015.
 • Pořadatel RK vydá upřesňující propozice a na základě jím určeného postupového klíče mužstev z OK stanoví herní systém, hrací dobu utkání a vydá rozpis RK. Následně také vše doručí postupujícím týmům.
 • Vítěz RK získá právo postupu do republikového finále (dále jen RF) turnaje HPD.
 • Do RK může být případně zařazen také tým, ve kterém neproběhlo pro malý počet přihlášených týmů OK.
 • Jednotlivé turnaje RK musí proběhnout nejpozději do 13. května 2016 (doporučeno 29. dubna 2016).

 

Republikové finále

 

 • Finálová kola turnaje HPD se uskuteční ve dnech: I. a II. kat. – středa 18. nebo čtvrtek 19. května 2016,

III. kat. – úterý 24. května 2016, IV. kat. – středa 25. května 2016, V. kat. – čtvrtek 26. května 2016.

Místa konání budou upřesněna průběhu konání RK.

 • Pořadatel RF vydá upřesňující propozice a na základě jím určeného postupového klíče mužstev z RK stanoví herní systém, hrací dobu utkání a vydá rozpis RF. Následně také vše doručí postupujícím týmům.
 • RF se zúčastní všichni vítězové RK. V případě, že se vítězný tým RK rozhodne bezprostředně po skončení RK neúčastnit se RF, může jeho místo zaujmout další tým v pořadí RK. Tato změna účastníka RF však musí být provedena nejpozději do 2 dnů od uskutečnění RK a nutně podléhá schválení pořadatele RK a písemnému vyrozumění řídícího orgánu turnaje. Ve výjimečných případech může účastníka RF určit řídící orgán HPD.

 

Podmínky účasti týmu

 1. Řádné a včasné odeslání přihlášky do turnaje. Uzávěrka přihlášek do okresního kola je 7. dubna
 2. Jednotné dresy, popř. trička stejné barvy s čísly. Hráčům, kteří nastoupí do turnaje v dresech s krátkými rukávy nebo v dresech bez čísel je start v turnaji umožněn.
 3. Tepláky, popř. dlouhé sportovní kalhoty a sportovní obuv. Hráčům, kteří nastoupí do turnaje v krátkých kalhotách, je start v turnaji umožněn.
 4. Hokejové, hokejbalové, popř. pracovní rukavice pro každého hráče. Hráčům, kteří nastoupí do turnaje bez rukavic, je start v turnaji umožněn.
 5. Pořadatel však nenese žádnou odpovědnost za případná zranění způsobená nedostatečnou výstrojí, tj. nedodržení základního vybavení v bodech č.3, 4 a 5.
 6. Odevzdání kompletně vyplněné soupisky týmu s rodnými čísly hráčů (nutné pro sjednané úrazové pojištění hráčů během turnaje), potvrzené ředitelem školy, při prezentaci týmu pořadateli OK v den konání turnaje.
 7. Každý hráč musí mít na turnaji občanský průkaz, hráči mladší 15-ti let průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, popř. jiný doklad opatřený podobenkou k případnému ověření totožnosti hráče (jízdní doklad apod.).
 8. Brankář ve výstroji (neplatí pro kategorii I. 1. – 3. tříd hrané bez brankáře). Po předchozí dohodě s pořadatelem může být výstroj zajištěna k zapůjčení.
 9. Účast pedagogického doprovodu.

 

Pravidla hry

 • Hraje se originálním oranžovým hokejbalovým míčkem. Míčky do hry zajišťuje pořadatel jednotlivých kol. Pořadatel turnaje je připraven na včasnou žádost zúčastněného týmu zajistit v místě turnaje i míčky k zapůjčení nebo jiným způsobem zprostředkovat jejich dodání.
 • Start hráče ze školy, která se turnaje neúčastní, v jiném týmu není povolen!
 • Hraje se dle pravidel a řádů ČMSHb 2015 (ke stažení na hokejbal.cz) s následujícími výjimkami

–     přilby nejsou povinné

–     hrací doba jednoho utkání je stanovena pořadatelem OK podle počtu přihlášených týmů a určeného

herního systému (doporučená délka hracího času zápasu je 2 x 6 minut čistého času)

–     bodování utkání ve skupinách – výhra 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů

–     v utkáních play-off v případě dosažení remízy po skončení normální hrací doby následují okamžitě samostatná střílení, která se provádí až do konečného rozhodnutí dle SŘ hokejbalu čl. 311, bod 3

 

Ostatní náležitosti

 

Prezentace mužstev

 • Vždy nejpozději 30 minut před oficiálním začátkem úvodního utkání daného kola.
 • Výjimky z tohoto termínu povoluje pořadatel daného kola.

 

Důležitá upozornění

 

 • Každý tým dostane k dispozici šatnu, pokud tuto možnost umožňuje areál pořadatelského hřiště.
 • Klíče od šatny se vydávají proti vratné záloze pedagogickému dozoru.
 • Po dobu turnaje bude zúčastněným týmům pořadateli zajištěn přístup k WC, sprchám a pitné vodě. V přímé závislosti na kapacitě zařízení na ohřev vody v areálu pak bude k dispozici teplá voda ve sprchách.
 • Pořadatel turnaje nezodpovídá za případné ztráty v šatnách areálu, je však povinen na požádání pedagogického dozoru zúčastněných týmů převzít do úschovy cenné předměty.
 • Pořadatel nezajišťuje parkovací místa pro auta a autobusy zúčastněných týmů.
 • Všichni zúčastnění startují na vlastní nebezpečí. Za zdravotní způsobilost jednotlivých hráčů odpovídá škola, která mužstvo do soutěže vysílá.
 • V případě řádného a úplného uvedení hráče na soupisce týmu, předané před zahájením turnaje jeho pořadateli, je tento hráč v případě svého zranění na turnaji pojištěn prostřednictvím úrazové pojistky sjednané ČOV a ČSTV pro ČMSHb u pojišťovny VZP a.s.

 

Přihláška  bude zde ke stažení ve formátu Word – klikni na modrý text

Přihláška HPD 2016

 

Na email uohpd@seznam.cz k dnešnímu datu tj.23.3.2015 do 19:00 dorazily

přihlášky

ZŠ Králíky kategorie I – IV garant. p. Marek

ZŠ 28. řijna Žamberk kategorie II – IV garant p Buňata

Další aktualizace přihlášek z emailu uohpd@seznam.cz proběhne 4. dubna po 18 hodině