Bazén pro sportovce

Bazén pro sportovce Podzim 2021

14.říjen   20

21.říjen   20

11.listopad 20

18.listopad 20      

25.listopad 20

 9.prosinec  20

16.prosinec  20

 pondělí od 17,30 do 19 hodin

 Na  schůzi nové sportovní komise města dne 8. dubna 2019 bylo odsouhlaseno pokračování návštěv sportovců v krytém bazénu pro období říjen – prosinec 2019.

Protože bývá vždy první pondělí v měsíci sanitární den a v době svátků a prázdnin dostává přednost veřejnost, vypisujeme přesné termíny, kdy bude bazén sportovcům k dispozici.

Vzhledem k tomu, že byly v minulosti připomínky k chaotickému vstupu sportovců do bazénu, je nutné z řad vedoucích jednotlivých klubů a oddílů usměrnit návštěvy svých členů.

Pokud to je možné, zástupce klubu nebo oddílu by měl u vstupu nahlásit počet svých sportovců p.Haně Brusenbauchové (v případě její nepřítomnosti určenému zástupci)

a vstoupit do bazénu společně.

Tím bude zaručena kontrola, že se jedná opravdu o členy sportovních klubů či oddílů.

Bazén bude v 17,40 hodin uzavřen a vstup již nebude možný. Proto je třeba dodržet dobu příchodu.

Pokud se nepodaří zlepšit organizovanost vstupu a kontrolu, museli bychom přistoupit k případnému zrušení návštěv sportovců!

Poznámka – v  době od 18,30 do 19 hodin  bude polovina velkého bazénu vyhrazena plaveckému oddílu na trénink závodníků.

S pozdravem            Sportu zdar !

Sportovní komise města

Česká Třebová