Příspěvky a Registrace

 Příspěvky sezona 2017 – 2019

Muži 1700,- Kč

uhrazené do 15.10.2017 na účtě

+ 100,- Kč od 16.10.2017

+200,- Kč od 16.11.2017

+300,- Kč po 30.11.2017

Ženy 1000,- Kč

uhrazené do 15.10.2017 na účtě

+ 100,- Kč od 16.10.2017

+200,- Kč od 16.11.2017

+300,- Kč po 30.11.2017

Dorost 1900,- Kč

uhrazené do 15.10.2017 na účtě

+ 100,- Kč od 16.10.2017

+200,- Kč od 16.11.2017

+300,- Kč po 30.11.2017

Mládež 400,- Kč

uhrazené do 15.10.2017 na účtě

+ 100,- Kč od 16.10.2017

+200,- Kč od 16.11.2017

+300,- Kč po 30.11.2017

 

Registrační poplatky

Vždy převodem na účet 2800850950 / 2010

VS  01  Zpráva pro příjemce  Přijmení hráče

do 18 let 100,- Kč na 5 let

od 18 let 200,- Kč na 1 sezonu do 30.6 (kdykoliv v průběhu sezóny)

500,- Kč na 5 sezón do 30.6  (kdykoliv v průběhu sezóny)

vždy aktuální foto !!!

 přihláška k registraci viz

http://ballct.cz/wp-content/uploads/2014/08/02-2015_P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka-k-REGISTRACI-%C4%8CLENA-do-%C4%8CMSHb.pdf

dokument obdrželi všichni trenéři a funkcionáři ve formátu xls !!!