Základní info

TJ Lokomotiva Česká Třebová

Oddíl HOKEJBALU
Husova 22
560 03 Česká Třebová
IČO: 150 29 824
Bankovní spojení: Česká spořitelna ČT
Číslo účtu: 1321781359 / 0800 VS 52
Stanovy: L 69
Zaregistrované u Krajského soudu v HK: 1.ledna 2014
Kód oddílu u ČMHbS: 3611002

Založeno lp 1993 6.9. na schůzce TJ Lokomotiva

pány Jebouskem, Juhasem a Vašinou, který se stal prvním předsedou oddílu.

k 31.12.2016 kliklo na náš web 33170 návštěvníků

za první dva měsíce roku 2017 k 1.3. navštívilo náš web 1000 návštěvníků