Základní info

TJ Lokomotiva Česká Třebová

Oddíl HOKEJBALU
Husova 22
560 03 Česká Třebová
IČO: 150 29 824
Bankovní spojení: Česká spořitelna ČT
Číslo účtu: 1321781359 / 0800 VS 52
Stanovy: L 69
Zaregistrované u Krajského soudu v HK: 1.ledna 2014
Kód oddílu u ČMHbS: 3611002

Založeno lp 1993 6.9. na schůzce TJ Lokomotiva

pány Jebouskem, Juhasem a Vašinou, který se stal prvním předsedou oddílu.

Malá statistika webu

k 31.12.2016 kliklo na náš web 33170 návštěvníků

k 31.12.2017 kliklo na náš web 48623 návštěvníků

tj. za rok 2017 průměrně měsíčně cca 1280 a denně 40 kliků…

děkujeme za přízeň